MUŽ OČIMA ŽENY

“Úspěch v životě přichází tehdy, když jsme sami sebou.”

Milí muži, představuji Vám projekt, který se zrodil postupně, z pracovních a životních zkušeností. Z dlouholeté práce mého osobního rozvoje a osobního rozvoje žen  i mužů, pro které jsem byla a stále jsem průvodkyní na jejich cestě k jejich vnitřním zdrojům, přijetí změn,
k posílení sebedůvěry, k otevření jejich potenciálu,  k úspěchu v pracovním i osobním životě, ke zdraví, k hojnosti a k naplněnému životu.

Je doba, kdy se spousty žen setkávají na všelijakých seberozvojových seminářích, procházejí přeměnami, posouvají se ve své mentální zralosti, ale bez Vaší vnitřní podpory může mít tento proces v mnohém i opačný účinek pro Vaše vzájemné vztahy.

Ani Vy, muži, to nemáte, v této době a celkově v západní části světa, nijak jednoduché.  Mám na mysli uvědomění si sebe sama bez toho, aniž byste museli hrát role:

 • úspěšného a bohatého muže
 • dokonalého milence
 • opravdového ochránce
 • vzorného manžela
 • skvělého otce
 • empatického a sdílícího partnera
Popisek

Nebo vytvářet kompenzační strategie, které vždy vycházejí z nevyrovnané osobní síly, nejistoty, podvědomých traumat a dalších myšlenkových vzorců a přesvědčení:

 • vyvolávat obdiv druhých, zejména žen, skrze majetek, či přehnanou nezávislost
 • potlačení citů a emocí a jejich znevážení
 • nosit masku tvrdého a emočně studeného muže
 • položit se do role sexuálního množstevního šampiona
 • machismus a zesměšňování žen
 • despotismus vůči rodině, ale i podřízeným v pracovním prostředí
 • šovinismus
 • nekompenzovaná agresivita
b-600x380
family_1-1024x649
3-adults-bestfriends-bright-1194412-1024x649

“Všichni máme v sobě všechny potřebné zdroje k tomu, abychom vždy našli to nejlepší řešení a odpověd.“

Co je cílem projektu?

 • Objevit a využít Vaše vnitřní zdroje – potenciál k životnímu úspěchu, ať se týká oblastni soukromé nebo pracovní
 • Porozumění rozdílnosti v myšlení, chování, jednání mužů a žen
 • Posouvání svých hranic k odvaze a vnitřní síle
 • Být silnou osobností
 • Autenticita – ukotvení zdravé sebejistoty, seberespektu, charismatu a přirozené autority, což vede k autenticitě, která je přímoúměrná výši životního úspěchu ve vztazích i kariéře
 • Zdravé vztahy, (rodina, partnerství, kariéra, společnost)

“Přiznat svou chybu, blok, strach či trauma a začít s nimi pracovat není vyjádřením slabosti, ale je naopak obrazem skutečně silné osobnosti…”

1-adult-black-and-white-dark-412840-683x750

 Co Vám projekt nabízí?

 • osobní rozvoj, a to jak na individuální, tak na skupinové úrovni
 • workshopy, semináře, přednášky a “mužské kruhy”, které vede žena, někdy za podpory muže – lektora)
 • práce s myslí, emocemi i tělem ( koučink, inspirační rozhovory, NLP, NLP s hypnozou, NLP meditace, metody pozitivní psychologie )
 • posouvání svých hranic, vystoupení z komfortní zóny
 • zpracování různých “traumat”, obav, strachů, které mohou zabraňovat využítí vaší osobní síly a potenciálu
 • kultivaci vlastního charismatu
 • seberozvojové pobyty na Bali s bohatým seberozvojovým programem spojených s cestováním, adrenalinem i relaxací)
 • seberozvojové pobyty na dalších místech v zahraničí

Co projekt není?

 • femnistické hnutí
 • vytváření umělé rovnoprávnosti v gendrových stereotypech
 • soupeření žen s mužskou stranou
 • vyrovnávání se mužům a přebírání mužských rolí

Pro koho je projekt určen?

 • Pro Vás, kteří jste si už vědomi své osobní síly, jen ji naplno nevyužíváte.
 • Pro Vás, kteří si uvědomujete, že změna je jedinou neměnou součástí života a že vše, ať je to úspěch v práci, vnitřní pohoda, zdraví, finanční hojnost a harmonické vztahy záleží pouze na Vás. Na tom, jak se rozhodnete pracovat sami se sebou, přiznat si to, co Vás brzdí a co byste opravdu chtěli změnit.
 • Pro Vás, kteří jste profesně úspěšní, ale profesní úspěch a koníčky jsou pro Vás útěkem, abyste “zvládli” osobní život.
 • Pro Vás, kteří procházejí stresem, přepracováním, balancujete na hranici workoholismu, prokrastinace, syndromu vyhoření.
 • Pro Vás, kteří jste nespokojení v partnerství nebo se Vám nedaří najít partnerku, jakou byste chtě
 • Pro Vás, kteří o svém potenciálu víte, jen Vás drží na místě určité obavy, přesvědčení, nedůvěra ve Váš úspěch, nedostatek odvahy.
 • Pro Vás, kteří máte strach ze selhání buď v kontaktu se ženou nebo v maskulinním soutěživém prostředí.
 • Pro Vás, kteří stále hledáte v čem jste dobří a nedaří se Vám to..
 • Pro Vás, kteří nemáte vyřešený vztah s matkou či otcem nebo oběma rodiči.
 • Pro Vás, kteří mají odvahu vystoupit z role Oběti a stát se vědomými Tvůrci svého života, abyste žili takový život, jaký si skutečně přejete. Takový život, který Vás naplní ve všech oblastech, ale zejména Vám dá vnitřní rovnováhu, klid, moudrost a punc skutečné osobnosti a charismatického muže

V rámci projektu jsem oslovila ženy – kolegyně, které jsou “skutečnými ženami,” ve své podstatě, ve své profesi a poslání jsou odbornicemi a nabízejí tyto přidané hodnoty:

 • kraniosakrální terapie
 • terapie doteku
 • kvantová terapie a access bars
 • osobnostní rozvoj formou koučinku

Zaujal Vás projekt Muž očima ženy? Zúčastněte se nejbližší akce!